Home

ABOUT US

บริษัท ธนาโลจิสติกส์ จำกัด

เราคือ ผู้ให้บริการด้านการขนส่งสินค้า Shipping ไทย-ลาว คลังสินค้า แบบครบวงจรที่สุด โดยมีรางวัลหลากหลายสถาบัน ในการการันตี ในการทำงาน และยังมีผู้บริหารงานเป็นคนรุ่นใหม่ ไฟแรง อย่างคุณธนาธิป กำลังเจริญ และมีทีมบริหารงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ตรงในการขนส่งสินค้า Shipping การนำเข้า ส่งออกทั้งภายใน และต่างประเทศ มากกว่า 10 ปีขึ้นไป

อันดับ 1

ผู้นำด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรในภาคพื้นเอเซีย

บริการแบบ ONE STOP SERVICE ครบ จบ ที่เดียว

DEFINING LOGISTIC

เรา คือ ผู้นิยามการขนส่งระหว่างประเทศ

"นึกถึงขนส่ง นึกถึงธนาโลจิสติกส์"

SERVICES

บริการของเรา

เราให้บริการ ขนส่งสินค้า (Logistics) คลังสินค้า (Warehouse)
รับปรึกษาเรื่องการนำเข้าสินค้า (Import) และส่งออกสินค้า (Export) ในประเทศ, ประเทศลาว, ประเทศเวียดนาม และประเทศจีน

บริษัทในเครือ Affiliated Company

บริหารงานโดยนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงอย่าง คุณธนาธิป กำลังเจริญ ผู้มีประสบการณ์ในการดำเนินการนำเข้า-ส่งออกสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศ การให้บริการทางบริษัทฯ ให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อเสร็จสิ้นในขั้นตอนเดียวสำหรับผู้ใช้บริการ ไม่ต้องติดต่อหลายบริษัทให้ยุ่งยากเสียเวลาอีกต่อไป

ธุรกิจบริการขนส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศ

ธุรกิจบริการนำเข้า-ส่งออก Shipping และเช่าคลังสินค้า

ธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค และวัสดุก่อสร้าง

ธุรกิจส่งสินค้า Online ระหว่างประเทศ