ສາຂາ

ຂໍ້ມຸນການຕິດຕໍ່ກຸ່ມບໍລິສັດທະນາໂລຈິສຕິກ ຈໍາກັດ ທັງ 6 ສາຂາ

ສາຂາ: ອຸບົນຣາດຊະທານີ (ສຳນັກງານໃຫຍ່)

ທີ່ຢູ່: 158 ຫມູ່6 ຕ.ແຈລະແມ ເມືອງ. ເມືອງ ແຂວງອຸບົນຣາດຊະທານີ
ອີເມວ: thana.logistics6688@gmail.com
ໂທລະສັບ 045-210486

ຝ່າຍຂາຍ (ສໍານັກງານໃຫຍ່)

ໂທ. 061-0298548 
ໂທ. 093-3269466 
ໂທ. 064-1374518 
ໂທ. 090-2708681 
ໂທ. 062-2896838
ໂທ. 093-0237932
ໂທ. 064-1374856


ສາຂາ: ຊ່ອງເມັກ

ທີ່ຢູ່: 14/279 ມ.13 ຕ.ຊ່ອງເມັກ ເມືອງ ສິລິນທອນ ແຂວງອຸບົນຣາດຊະທານີ
ອີເມວ: thana.logistics6688@gmail.com

ໂທ. 097-3359105
ໂທ. 061-0244278


ສາຂາ: ເພັດກະເສມ99

ທີ່ຢູ່: 129/621 ມ.4 ຕ.ອ້ອມນ້ອຍ ເມືອງ ກະທຸມແບນ ແຂວງສະມຸດສາຄອນ

ໂທ. 061-0219195

ໂທ. 064-1429278


ສາຂາ: ຫນອງຄາຍ

ທີ່ຢູ່: 208/2 ມ.5 ບ້ານນາທາ-ໂນນທາດ ຕ.ຫນອງກອມເກາະ ເມືອງ ເມືອງ ແຂວງຫນອງຄາຍ 43000

ໂທ 061-0244667
ໂທ 064-1374415


ສາຂາ: ມຸກດາຫານ

ໂທ. 090-2591641

ໂທ. 090-2716146


ສາຂາ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ໂທ. 02-055575388
ໂທ. 02-098777688
ໂທ. 020-92385377


ສາຂາ: ປາກເຊ

ທີ່ຢູ່: ບ. ຈັດສັນ ນະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈໍາປາສັກ

ໂທ. 02-095418866
ໂທ. 020-92274334


ສາຂາ: ສະຫວັນນະເຂດ

ທີ່ຢູ່: ຖະໜົນA1
ບ້ານໂພນສະຫວ່າງໃຕ້
ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ໂທ. 020-99886740
ໂທ. 020-92777368