ສາຂາ

ຂໍ້ມຸນການຕິດຕໍ່ກຸ່ມບໍລິສັດທະນາໂລຈິສຕິກ ຈໍາກັດ ທັງ 6 ສາຂາ

ສາຂາ: ອຸບົນຣາດຊະທານີ (ສຳນັກງານໃຫຍ່)

ທີ່ຢູ່: 158 ຫມູ່6 ຕ.ແຈລະແມ ເມືອງ. ເມືອງ ແຂວງອຸບົນຣາດຊະທານີ
ອີເມວ: thana.logistics6688@gmail.com
ໂທລະສັບ 045-210486

ຝ່າຍຂາຍ (ສໍານັກງານໃຫຍ່)

ໂທ. 098-0966287 (ແບ໋ງ)
ໂທ. 061-0298548 (ແປ້ງ)
ໂທ. 093-3269466 (ຕູ່)


ສາຂາ: ຊ່ອງເມັກ

ທີ່ຢູ່: 14/279 ມ.13 ຕ.ຊ່ອງເມັກ ເມືອງ ສິລິນທອນ ແຂວງອຸບົນຣາດຊະທານີ
ອີເມວ: thana.logistics6688@gmail.com

ໂທ. 097-3359105
ໂທ. 061-0244278


ສາຂາ: ເພັດກະເສມ99

ທີ່ຢູ່: 129/621 ມ.4 ຕ.ອ້ອມນ້ອຍ ເມືອງ ກະທຸມແບນ ແຂວງສະມຸດສາຄອນ

ໂທ. 061-0219195


ສາຂາ: ຫນອງຄາຍ

ທີ່ຢູ່: 208/2 ມ.5 ບ້ານນາທາ-ໂນນທາດ ຕ.ຫນອງກອມເກາະ ເມືອງ ເມືອງ ແຂວງຫນອງຄາຍ 43000

ໂທ 061-0244667
ໂທ 093-0237929


ສາຂາ: ມຸກດາຫານ

ໂທ. 090-2716146


ສາຂາ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ


ສາຂາ: ປາກເຊ

ທີ່ຢູ່: ບ. ຈັດສັນ ນະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈໍາປາສັກ

ໂທ. +856 20 95419797
ໂທ. +856 20 95418866


ສາຂາ: ສະຫວັນນະເຂດ

ທີ່ຢູ່: ຖະໜົນA1
ບ້ານໂພນສະຫວ່າງໃຕ້
ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ